Αρχική>Ποιότητα Ζωής>Greek Ceramic Art - Diversity Doll Making>  Greek ancient & modern ceramic art and pottery

Greek ancient & modern ceramic art and pottery

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

870

Print article Send to a friend Facebook Twitter
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                        Official Collaboration with the Hellenic Union of Ceramists and Potters
                                                                                                       ¨Π.Ε.Κ.Α.¨
 
 
The word «ceramics» derives from the Ancient Greek word «κεραμικός» (keramikós, “potter's”), from κέραμος (kéramos, “potter's clay”).
        
"The history of Greek ceramics goes back to the Mycenaean period (2nd millennium B.C.E), when trade items between Greece and other Mediterranean lands included much ceramic ware. At this time, Greek potters were already throwing vessels on the wheel". 
                                                                                (Dallas Museum of Art).
                                      
                                                    
    

           Representative pieces of ancient, traditional and modern Greek ceramic collection.

           See all objects/products below :

 

 

 

 

                     

   
 
  Akrokeramos authentic                                
  (02) 120-016 
                                        
   39x24x21cm
 
    27€
  

 

 

Please contact us :     info@novaforma.gr

   

 for information or purchase

        

 

                                    

 

     Vases (white or black)

     008-420,     008-395                                      
 
         34€             38€
 
 
  
 
   Please contact us :    info@novaforma.gr
   for information or purchase
 
 
 
 
 
 
 

    
 
     Vases (black)
     008-482,  008-398
 
               27€
 
 
    Please contact us :     info@novaforma.gr
    for information or purchase
 
 
 
 
 
 
                                                             
       Vases engraved
       008-355,       008-356
 
            30€               36€
 
 
    Please contuct us :    info@novaforma.gr
    for information or purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
            Vase ( black)
             008-425
 
                52
 
 
 
 
 
        Please contact us :   info@novaforma.gr
        for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
                   
  
           Bull
           121-009
 
           22cm X 28cm
 
 
           220
 
 
 
 
 
 
 
       Please contact us :    info@novaforma.gr
       for information and purchase
  
 
                                                                 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           
                          Sphere (decorative)
           121-004,             121-006,               121-003
           22cmX17cm,      22cmX18cm,         28cmX22cm
               152                    152€                        198€ 
 
 
        Please contact us :     info@novaforma.gr
        for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
              Eye ( lucky)
              905-051
              8cmX13cm
 
                     26
           
 
     Please contact us :     info@novaforma.gr
     for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
              Platter ( decorative)
              905-037
              28cm
 
              80
 
 
 
   Please contact us :     info@novaforma.gr
   For information and purchase

 

 

 

 

          Hurt (decorative)

          905-020-039
          8cmX8cm

          28€/piece

 

 

     Please contact us :     info@novaforma.gr
     for information and purchase

 

 

 

                Turtle

                905-019
               10cmX9cm
 
               26€/piece
 

 

   Please contact us :        info@novaforma.gr
   for information and purchase

 

 
 
 
 
 
 
 
               Eye ( pendant)
               905-051
               8cmX13cm
 
                    26

 

 
 
 
  Please contact us :     info@novaforma.gr
  for information and purchase


 

 

 

 

 

               Platter ( decorative)

                905-042
                34cm
 
                137
 
 
 
 
 
 
  Please contact us :      info@novaforma.gr
  for information and purchase

 

 

 

                Box ( decorative)

                 905-058

                 10cmX9cm 

 

                       43

 

 
  Please contact us :       info@novaforma.gr
  for information and purchase

 

 

 

 

       Platter ( decorative)

        905-037

        28cm

        80€

 

 
 
 
    Please contact us :     info@novaforma.gr
    for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
                Platter ( decorative brown)
 
                905-037
 
                28cm
                                                                                 
                 80€
 
 
     
 
 
    Please contact us :     info@novaforma.gr
    for information and purchase
 
 
 
 
 
 
         
 
            Platter ( decorative br-wh)
 
             905-037
     
             28cm
     
             80€
 
 
 
 
    Please contact us :     info@novaforma.gr
    for information and purchase

 

 

 

 

 


             Hurt (decorative c)

              905-039

              8cmX8cm

              28
 
    Please contact us :      info@novaforma.gr
    for information and purchase
 
 
 
 
 
 
              Rattle ( white,red)
 
              905-015
 
              7cmX6cm
 
              19€/piece
 
 
 
 
 
 
   Please contact us :       info@novaforma.gr
   for information and purchase

 
 
 
 
 
 
              Ladle
 
              108-006,          108-004
 
              37cm               38cm
 
              49€                     54€
 
 
 
 
 
   Please contact us :       info@novaforma.gr
   for information and purchase

 
 
 
 


              Eye ( deco)

               905-051

               8cmx13cm
 
               26€
 
   Please contact us :     info@novaforma.gr
   for information and purchase

 

 
 
 

      
     Vase ( white,  blue,  black)
   
     108-050,             108-049,           108-048
 
     19cmX15cm,     15cmX11cm,     12cmX10cm
            60€                      47€                     40€
 

 

Please contact us :    info@novaforma.gr

for information and purchase

 
 
 
 

 

     Table wreath

     107-021,    107-32

             10cm

       26€             24€     

   Please contact us :       info@novaforma.gr

   for information and purchase

 

 

   
   Platter  ( painted)

   088-118

    32cm

    82€

 
 
 Please contact us :      info@novaforma.gr

 for information and purchase


 

 

 


     
    Platters ( painted)
 
      088-097,         088-103
       25cm,             19cm

 

       62€                 50€

 

Please contact us :      info@novaforma.gr

for information and purchase

 

 
 


     Platter

      088-095

      36cm

       110€

 

 Please contact us :      info@novaforma.gr

 for information and purchase 

 

      Platter

      088-083

      26cm

      54€

 

 
 
 Please contact us :      info@novaforma.gr
for information and purchase


 

 

 

      

      Platter ( bird painted)
      088-126
      25cmX13cm
 
             42€

 

 Please contact us :       info@novaforma.gr

 for information and purchase

 
 
 
 
 
 
 

    

   

      Jug (painted)
      088-030,       088-031
      25cm,           21cm
 
       75€ ,            62€
 
 
 
 
Please contact us :      info@novaforma.gr
for information and purchase
 

 

 

 

 

      Pigeons ( 2 together)
      008-221
 
      22cmX20cm

 

               28€

 

 
 
 
  Please contact us :         info@novaforma.gr
  for information and purchase


 

 

 

 


     

     

     

       Coloured fish

       103-003

        8cm

        25€/piece

 

 

 Please contact us :       info@novaforma.gr

for information and purchase

 

 
 
 
 
 
     
                             red fish

       03-008,                             103-009

       18cm,                                  15cm

       28€/piece                            25€/piece

 

 Please contact us :          info@novaforma.gr
 or information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
      Swallow  (2)
      103-021
      15cmX18cm
 
      22€/piece
 
 
  Please contact us :      info@novaforma.gr
  for information and purchase

 

 

 

       

       Pythagora’s Cup ( The Cup of Justice)

        008-304

        10cmX9cm

        6€/piece

 Please contact us :       info@novaforma.gr

  for information and purchase

 

  

 

      

           Ionic Column
           120-117

           75cmX41cmX41cm

 

                     125€/piece

 

 
  Please contact us :          info@novaforma.gr
  for information and purchase


 

 

 

     
                               Idols

                 074-010,            074-054

             32cmX8cm,       33cmX10cm

                     84                      84€

 

  Please contact us :         info@novaforma.gr
  for information and purchase
 

 

 

 

     
      Anciet pots
      (02) 120-347
      15cmX15cm
 
         12€/piece

 

  Please contact us :      info@novaforma.gr
  for information and purchase

 

 


 

Anciet pot ( strawberry decorated)

          (02) 120-232

      14cmX26cmX14cm

                   15 

 Please contact us :      info@novaforma.gr

for information and purchase

 

 

 Akrokeramo ( angular)

       (02) 120-050

 27cmX19cmX23cm

           18€/piece 

  Please contact us :      info@novaforma.gr

  for information and purchase


 

 
  
   Akrokeramo ( acorn decorated)
   (02) 120-224
   22cmX15cmX12cm
 
             16€/piece
 
 
Please contact us :        info@novaforma.gr
for information and purchase
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bun ( woman idol deco)
  (02) 120-028
 
   20cmX13cmX12cm
 
 
             18€/piece
 
 
 
 
Please contact us :         info@novaforma.gr
for information and purchase

 
 
 

 

    

   Akrokeramo ( flower)

     (02) 120-276

   13cmX17cmX3cm

            13€/piece

  

Please contact us :    info@novaforma.gr
for information and purchase


 

 


Akrokeramo ( little scout)
(02) 120-058
21cmX13cmX16cm

         18 /piece

 
Please contact us :       info@novaforma.gr
for information and purchase

 

 

 

 

   Vase  ( art painted)
   (02) 047-067
    36cmX17cm 

 

           235

 

 

 

  Please contact us :        info@novaforma.gr
  for information and purchase


 

 

 

 

  
    Platter

    008-294

    35cm 

 

     45

 

 
 
 Please contact us :          info@novaforma.gr
 for information and purchase

 

 
 
 

   Owl money box
   (02) 068-256
   16cmX10cm
 
       13€/piece
 
 Please contact us :           info@novaforma.gr
 for information and purchase

 

 

  
   Platter ( deco painted)
   008-125
   32,5cm 

 

     36

 

 
Please contact us :         info@novaforma.gr
for information and purchase

 


 

 
   Flower pot
   008-388
   15cmX16cm
 
      25€/piece
 
 
 
Please contact us :        info@novaforma.gr
for information and purchase

 


 

Bowl ( small)

   008-376

   12,5cm 

    14€/piece

 Please contact us :        info@novaforma.gr

for information and purchase

 

 


 

    Platter  (deco)

    091-115

    25cm

 

     35

 

 
Please contact us :        info@novaforma.gr
for information and purchase

 

 
 
 

 

 

   Lamp ( yellow deco)

   (02) 068-506

   26cmX15cm 

 
        41 

 

 
 
 Please contact us :        info@novaforma.gr
 for information and purchase

 

 

 

 

 

    Lamp ( red deco)
    (02) 068-371
    14cmX12cm
 
           20€
 

  

 Please contact us :       info@novaforma.gr
 for information and purchase

 

 

 

 

    Crock ( brown engraved)

    (02)034-315

    33cmX25cm 

 

           63 

 

Please contact us :         info@novaforma.gr
for information and purchase 

 

 

    Vase (art)

    (02) 047-064

    16cmX31cm

           218

 

 

  Please contact us :     info@novaforma.gr
  for information and purchase

 

 

                                               

                          For information and purchase for all items contact us :   info@novaforma.gr

 

         

     See more ceramic art objects/products :  Greek ancient & modern ceramic art and pottery - Part II

 

 

 

 

 


 

 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

870

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)